Våra tjänster

Tjänster

Pronecta erbjuder kvalificerade konsulttjänster inom industriell el och automation. Oavsett om det gäller energi, VA, processindustri eller tillverkande industri så har Pronecta den erfarenhet och expertis som krävs. Uppdragen omfattar allt från förstudier och projektering till genomförande, driftsättning och uppföljning. Pronecta kan antingen ta ett helhetsansvar där vi leder projektet från idé till driftsatt anläggning alternativt stötta er egen projektorganisation.

Förstudier och förprojektering

• Förstudier
• Utredningar
• Investerings- och beslutsunderlag
• Förfrågningsunderlag
• Anläggningsstandarder
• Kravspecifikationer
• Tid- och resursplanering

Projektering och genomförande

• Projektledning
• Samordning
• Elkonstruktion
• Programmering PLC
• Programmering SCADA, DCS
• Instrumentering
• Testning och idrifttagning
• Kontroller och besiktningar

Efterarbeten och uppföljning

• Kunskapsöverföring
• Optimering och effektivisering
• Service- och beredskapsavtal