Referenser

Örebro kommun

Sedan 2010 har Örebro kommun succesivt bytt ut all utrustning för styrning och övervakning vid fyra mindre vattenverk och tio tryckstegringsstationer. För närvarande pågår arbetet med att modernisera Skråmsta vattenverk. Pronecta arbetar med projektledning, elkonstruktion, programmering PLC och SCADA samt driftsättning.

Gyproc AB

Gyproc är en ledande leverantör av lättbyggnadssystem. Pronecta arbetar kontinuerligt med gipsskivefabriken i Bålsta, norr om Stockholm och gör även projekt till systerfabrikerna i Norge och Danmark, till exempel elkonstruktion, programmering PLC och SCADA och driftsättning. Pronecta har också elberedskap på plats var fjärde vecka.

Vimmerby Energi & Miljö AB

I slutet av maj 2013 sattes spaden i jorden för Vimmerbys nya kraftvärmeverk Tallholmen som driftsattes under våren 2015. Pronecta har arbetat som beställarens delprojektledare inom el och automation sedan hösten 2011.

Puregas Solutions AB

Puregas Solution levererar anläggningar för att höja energiinnehållet i biogas genom att avskilja koldioxid, svavelväte, vatten och andra föroreningar. År 2011 fick Pronecta i uppdrag att utveckla ett nytt koncept för styrsystem och operatörsinterface och har sedan dess deltagit i ett 15-tal av Puracs projekt runt om i Europa.

Kalmar Energi Värme AB

Kalmar Energi vill vara det självklara alternativet inom konkurrenskraftiga och klimatsmarta energilösningar. När kraftvärmeverket Moskogen byggdes var Pronecta beställarens delprojektledare inom automation. Senaste uppdraget var byte av ett stort LSP-ställverk vid fjärrvärmecentralen Draken.