Kontakt

Kontaktpersoner – Kalmar

Adress: Kaggensgatan 7, 392 32 Kalmar
Tel: +46 (0)480 70 73 90

Anders Johansson
VD
Tel:
+46 (0)480 70 73 91
Mobil: +46 (0)70 346 28 30
E-post: anders.johansson@pronecta.se
Inriktning
– Förstudier
– Utredning
– Projektledning
– Kontroll och besiktning
– Elkonstruktion

Anders Jonsson
Automationsingenjör
Tel:
+46 (0)480 70 73 92
Mobil: +46 (0)70 742 81 44
E-post: anders.jonsson@pronecta.se
Inriktning
– Programmering
HMI, SCADA och DCS
– Programmering PLC
– Databashantering
– Idrifttagning

Bengt Wetterhorn
Automationsingenjör
Tel:
+46 (0)480 70 73 98
Mobil: +46 (0)76 772 85 65
E-post: bengt.wetterhorn@pronecta.se
Inriktning
– Elkonstruktion
– Idrifttagning

Dennis Stridh
Automationsingenjör
Tel:
+46 (0)480 70 73 93
Mobil: +46 (0)76 772 21 71
E-post: dennis.stridh@pronecta.se
Inriktning
– Programmering PLC
– Programmering
HMI, SCADA och DCS
– Databashantering
– Idrifttagning

Esa Löfqvist
Automationsingenjör
Tel:
+46 (0)480 31 68 65
Mobil: +46 (0)76 772 05 57
E-post: esa.lofqvist@pronecta.se
Inriktning
– Elkonstruktion
– Programmering PLC
– Programmering HMI
– Idrifttagning

Evert Karlsson
Automationsingenjör
Tel:
+46 (0)480 70 73 94
Mobil: +46 (0)76 772 21 72
E-post: evert.karlsson@pronecta.se
Inriktning
– Projektledning
– Programmering PLC
– Programmering
HMI, SCADA och DCS
– Elkonstruktion
– Idrifttagning

Fredrik Thoresson
Automationsingenjör
Tel:
+46 (0)480 70 73 95
Mobil: +46 (0)76 772 21 70
E-post: fredrik.thoresson@pronecta.se
Inriktning
– Programmering PLC
– Programmering
HMI, SCADA och DCS
– Elkonstruktion
– Idrifttagning

Gustav Olsson
Automationsingenjör
Tel:
+46 (0)480 31 68 62
Mobil: +46 (0)76 772 11 71
E-post: gustav.olsson@pronecta.se
Inriktning
– Programmering PLC
– Programmering
HMI, SCADA och DCS
– Elkonstruktion
– Idrifttagning

Kristoffer Sjöbom
Automationsingenjör
Tel:
+46 (0)480 70 73 97
Mobil: +46 (0)73 533 41 85
E-post: kristoffer.sjobom@pronecta.se
Inriktning
– Projektledning
– Programmering PLC
– Programmering HMI, SCADA och DCS
– Elkonstruktion
– Idrifttagning

Per Jonsson
Underhållsingenjör
Mobil: +46 (0)76 772 22 90
Tel: +46 (0)480 31 68 64
E-post:
per.jonsson@pronecta.se
Inriktning
– Elkonstruktion
– Instrumentering
– Kalibrering
– Idrifttagning

Thomas Ericsson
Automationsingenjör
Tel:
+46 (0)480 70 73 96
Mobil: +46 (0)76 772 21 73
E-post: thomas.ericsson@pronecta.se
Inriktning
– Förstudier
– Utredningar
– Projektledning
– Programmering PLC
– Elkonstruktion
– Idrifttagning

Tomas Lindahl
Automationsingenjör
Tel:
+46 (0)480 31 68 61
Mobil: +46 (0)76 772 22 33
E-post: tomas.lindahl@pronecta.se
Inriktning
– Programmering
HMI, SCADA och DCS
– Programmering PLC
– Idrifttagning

Kontaktpersoner – Västervik

Adress: Baumansgatan 4, 593 32 Västervik
Tel: +46 (0)490 58 16 90

Kjell Ahrens
Automationsingenjör
Tel:
+46 (0)490 58 16 91
Mobil: +46 (0)76 772 23 79
E-post: kjell.ahrens@pronecta.se
Inriktning
– Programmering PLC
– Programmering
HMI, SCADA och DCS
– Elkonstruktion
– Idrifttagning

Simon Oscarsson
Automationsingenjör
Tel:
+46 (0)490 58 16 92
Mobil: +46 (0)76 772 27 22
E-post: simon.oscarsson@pronecta.se
Inriktning
– Programmering PLC
– Programmering
HMI, SCADA och DCS
– Elkonstruktion
– Idrifttagning